Obrazy i podobrazia

22-06-2019

Witajcie w trakcje przygotowywania się do ustnego egzaminu do Liceum Plastycznego napotkałam informację na temat odzyskiwanych dziełach w ostatnim czasie. Ważne to dla naszego  narodu, gdyż utraciliśmy to wszyscy. Są odpowiedzialni ludzie gdzieś w ministerstwie, którzy jak detektywi, szukają, przeglądają internet w poszukiwaniu dzieł z listy jaką Polska przygotowała jakiś czas temu(http://www.dzielautracone.gov.pl/katalog-strat-wojennych). Gdy pojawia się np. aukcja w Domu Aukcyjnym  w Europie, to nasz kraj występuję od zablokowanie aukcji i w sądzie stara się uzyskać (jeśli to możliwe) lub dojść do porozumienia lub ostatecznie wykupić dzieło.

Jak we wcześniejszym artykule pisałam już o obrazie Wyspiańśkiego "Portret panien Bobrówien" kolejne ciekawe prace i jak poszło na egzaminie?

Od 13 czerwca można oglądać w Krakowie piękny obraz Stanisława Wyspiańskiego. Do niedawna znany tylko z czarno-białej reprodukcji, teraz został wypożyczony na wystawę przez prywatnego właściciela.

Powstały w 1894 r. pastel „Portret panien Bobrówien” znajdował się najpierw w zbiorach Włodzimierza Żuławskiego, potem należał do Hilarego Stykolta, łódzkiego przedsiębiorcy, prawnika i kolekcjonera. Od 1947 r. był w prywatnej kolekcji w Kanadzie. Przypłynął stamtąd na statku, kupiony przez polskiego kolekcjonera, który zgodził się udostępnić dzieło na wystawę „Wyspiański. Posłowie”. Do końca września można oglądać ją w Gmachu Głównym MNK. – Obraz jest piękny. Widać, że artysta już w chwili jego powstawania po mistrzowsku operował kreską – powiedziała podczas prezentacji Magdalena Laskowska, kurator wystawy.

Obraz znajdował się od 1947 roku w kolekcji prywatnej w Kanadzie.
"Portret panien Bobrówien" Stanisława Wyspiańskiego

 

"Portret panien Bobrówien" powstał w Krakowie jako jedno z wielu portretów bliskich Wyspiańskiemu osób z rodziny czy znajomych. Panny Bobrówny musiały pozować artyście w pierwszej połowie marca 1894 roku - wskazuje na to adnotacja przy sygnaturze i znana data wyjazdu artysty do Paryża. Siostry, ujęte są w trzy postaci na neutralnym tle w bliżej nieokreślonym wnętrzu z krzesłem i stolikiem, na którym leży książka, zegarek i przynosząca szczęście podkowa. Wyraz ich twarzy jest delikatnie zróżnicowany - widać ciekawość, zamyślenie, powagę. Uwagę przyciągają też dziewczęce dłonie, zwłaszcza miękko splecione dłonie postaci środkowej.

 

tak teraz o kolejnym obrazie "Historia Apolla i Dafne"

Utracony w czasie II wojny obraz „Historia Apolla i Dafne” trafił do Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (P) oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski (L) podczas uroczystości przekazania obrazu "Historia Apollo i Dafne” Abrahama Bloemaerta Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. Fot. PAP/M. Kulczyński Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (P) oraz dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Piotr Oszczanowski (L) podczas uroczystości przekazania obrazu "Historia Apollo i Dafne” Abrahama Bloemaerta Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. Fot. PAP/M. Kulczyński
 

XVI-wieczny obraz Abrahama Bloemaerta „Historia Apolla i Dafne”, utracony podczas II wojny i odzyskany przez MKiDN, przekazano w piątek Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. To pierwszy wygrany proces cywilny o dzieło sztuki będące polską stratą wojenną – podkreśla wiceminister kultury Jarosław Sellin.

Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin zwrócił uwagę, że w historii odzyskania obrazu skupia się wiele istotnych wątków ilustrujących zawiłość losów poszukiwanych zabytków i złożoność procesów restytucji polskich strat wojennych. „Powszechnie przeważa pogląd, że wszystkie utracone dzieła zostały podczas wojny z Polski wywiezione, i że możemy je odnaleźć wyłącznie za granicą. Jednak wiele z nich, jak pokazuje chociażby historia tego obrazu, odnajduje się na terenie naszego kraju, nierzadko w zaskakujących i trudnych do przewidzenia okolicznościach” – mówił.

Wyjaśnił, że dzieło holenderskiego malarza Abrahama Bloemaerta odnalazło się, gdy jego ówczesna posiadaczka zaoferowała sprzedaż obrazu Muzeum Narodowemu we Wrocławiu. „Historia zatoczyła więc koło. To cenne dzieło Skarb Państwa odzyskał po kilku latach na drodze sądowej, która jest jedną z najbardziej żmudnych i złożonych dróg restytucji” – powiedział wiceminister.

Podkreślił, że jest to pierwszy wygrany proces cywilny o dzieło sztuki będące polską stratą wojenną. „Po II wojnie światowej, na skutek zmian granic Polska na mocy podpisanych umów zyskała prawo do dóbr kultury znajdujących się w publicznych kolekcjach na terenach, które wcześniej do niej nie przynależały. Tym samym straty wojenne z kolekcji publicznych Wrocławia, Szczecina czy Gdańska są polskimi stratami wojennymi” – wskazał.

 

 

Oto dzieła odzyskane dla Łazienek przez resort kultury


Oto dzieła odzyskane dla Łazienek przez resort kultury

Obraz "Praczka", bogato zdobiona aplika, stolik do gry w karty oraz marmurowe popiersie antycznej bogini Diany to dzieła, które wróciły do Łazienek Królewskich. Udało się je odzyskać dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odpowiedzialnemu za restytucję dóbr utraconych w czasie II wojny światowej.

"Praczka" Gabriela Metsu to obraz zakupiony do kolekcji Stanisława Augusta w 1774 r. Dzieło było eksponowane w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich nieprzerwanie aż do 1939 r. Potem, na początku 1941 r., obraz został najprawdopodobniej zrabowany przez niemieckie władze okupacyjne, o czym świadczy uwzględnienie go w opublikowanym przez Niemców katalogu "Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement", prezentującym 521 najcenniejszych dzieł sztuki zarekwirowanych na terenie Polski.  

W 1993 r. nowojorski konserwator i kolekcjoner sztuki odnalazł obraz na licytacji w renomowanym domu aukcyjnym w Nowym Jorku, o czym poinformował polską placówkę dyplomatyczną. Dzieło wycofano z aukcji, nie wyrażono jednak zgody na jego zwrot. Po ponad rocznych negocjacjach została ustalona kwota zadośćuczynienia, którą pokrył Victor Markowicz, amerykański kolekcjoner polskiego pochodzenia.

Bogato zdobiona aplika (świecznik) z głową meduzy znajdowała się w Sali Salomona w Pałacu na Wyspie za czasów króla Stanisława Augusta. Podczas I wojny światowej została wywieziona do Rosji. Wkrótce jednak na mocy traktatu ryskiego z 1921 r. wróciła do Polski. W 1944 r. aplika wraz innymi elementami wyposażenia Łazienek Królewskich została wywieziona przez Niemców do Zamku Fischhorn w Austrii.

W maju 2009 r. pojawiła się na aukcji w Londynie. Po potwierdzeniu proweniencji posiadacz dzieła uznał roszczenia polskiego rządu i podjął decyzję o jego zwrocie. W 2011 r. aplika trafiła do Pałacu na Wyspie.

Rokokowy inkrustowany stolik do gry w karty wchodził w skład bogatej kolekcji mebli króla Stanisława Augusta. Pierwotnie stanowił wyposażenie Zamku Królewskiego w Warszawie, po 1836 r. przeniesiono go do Łazienek Królewskich. Najprawdopodobniej w czasie I wojny światowej podzielił losy innych zbiorów łazienkowskich i został wywieziony do Moskwy, skąd wkrótce powrócił na mocy postanowień traktatu ryskiego. Przed wybuchem II wojny światowej mebel znajdował się na pierwszym piętrze Pałacu na Wyspie. 1 lutego 1940 r. zabytek został zarekwirowany przez władze niemieckie.

Losy stolika pozostawały nieznane do 2013 r., kiedy to obiekt został wystawiony na sprzedaż w monachijskim domu aukcyjnym. Na wniosek MKiDN zabytek wycofano z aukcji. W wyniku negocjacji prowadzonych przed sądem w Monachium zawarto ugodę, na mocy której strona polska pokryła koszy konserwacji mebla (zostały wypłacone ze środków Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga). Wiosną 2015 r. stolik powrócił do Łazienek Królewskich.

Diana Jean-Antoine'a Houdon'a - marmurowe popiersie stanowiło ozdobę kolekcji sztuki króla Stanisława Augusta w Pałacu na Wyspie już od końca XVIII w.  Rzeźba pozostawała w Łazienkach do 1915 r. Wówczas wraz z tysiącami innych dzieł sztuki została wywieziona przez carską administrację do Rosji. Obiekt powrócił do Łazienek w 1922 r. na mocy postanowień traktatu ryskiego. Po zajęciu Łazienek przez okupacyjne władze niemieckie, rzeźba Houdon'a w 1940 r. została złożona w gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. W listopadzie 1940 r. popiersie wraz innymi obiektami zostało wywiezione do Krakowa.

Po wojnie uznano je za zaginione. W 1958 r. dzieło zostało opublikowane w katalogu "Straty Wojenne Polski (Dziedzina Rzeźby)", wydanym przez Biuro Rewindykacji i Odszkodowań Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Losy zabytku pozostawały nieznane do maja 2015 r., kiedy Muzeum Narodowe w Warszawie poinformowało MKiDN o pojawieniu się dzieła we Francji. Wkrótce po tym obiekt ukazał się w ofercie jednego z austriackich domów aukcyjnych.

Odzyskanie dzieła, które jesienią 2015 r. trafiło do Łazienek Królewskich, było możliwe dzięki współpracy resortu kultury z Art Recovery Group, działającą w tej sprawie w formule pro bono. Bezpośrednio zaangażowani w sprawę byli: Christopher Marinello, dyrektor generalny Art Recovery Group, dr Hannes Hartung, partner zarządzający w kancelarii prawnej Themis Partners, oraz dr Andreas Cwitkovits, który zapewnił obsługę prawną na gruncie austriackim. Sprawę udało się sfinalizować dzięki pomocy Artura Lorkowskiego, ambasadora RP w Austrii, i Andrzeja Kaczorowskiego, konsula generalnego.

Od 1992 r. MKiDN gromadzi dane na temat dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej, podejmując jednocześnie działania, by je odzyskać. Prowadzony przez resort kultury jedyny ogólnopolski rejestr ruchomych dóbr kultury zawiera blisko 63 tys. pozycji i jest dostępny online: www.dzielautracone.gov.pl.

Dużą część zarejestrowanych strat stanowi malarstwo polskie. Poszukiwanych jest m.in. 47 obrazów Aleksandra Gierymskiego, 36 namalowanych przez Jana Matejkę, 59 autorstwa Jacka Malczewskiego, a także 29 dzieł Stanisława Wyspiańskiego i 130 Kossaków. Wśród dzieł malarstwa obcego pojawiają się nazwiska, takie jak: Rubens, Rembrandt czy Dürer.

 

Szukaj

Zapisz się do otrzymywania wiadomości o nowościach na stronie:

Prawidłowo dokonano wpisu

Translate for English

Polish English

CB Online

  • Online Users: 0
  • Offline Users: 1
  • Guests: 15

Jeśli chcesz zostać poinformowany o nowych rysunkach zapisz się:

Nazwa:
Email:

Liczba odwiedzin:

1.png2.png8.png5.png4.png2.png
Dzisiaj:2
Wczoraj:93
W tym tygdoniu:224
W tym miesiącu:1958
Wyświetleń łącznie:128542

Visitor Info

  • Adres ip odwiedzającego: 34.204.173.36
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Liczba osób na stronie:

1
Online

czwartek, 21, listopad 2019 01:06

Enej

Staszić Tarnowskie Góry

Natalia Shroeder

Music Poland

Ok, Art - Galeria Sztuki

Грязная вода в квартире? Закажите фильтры для квартиры